Det som borde vara lätt görs ibland onödigt svårt. Har det hänt att du stått där på en sopstation med en känsla av att du förmodligen slängt något du inte borde ha slängt i en behållare? Hur kommer det sig att informationen kring just källsortering ska vara så krånglig? När man arbetar mot missuppfattningar som att alla sopor ändå hamnar i samma behållare i slutändan är det kanske viktigare än någonsin att vara rak och enkel i sin kommunikation. Justeringar av vad som kan slängas var är också en problemfaktor eftersom det underminerar känslan av att man sorterar rätt (det kanske har kommit nya direktiv). Med detta sagt så finns det utrymme för att lägga mer av ansvaret på den egna verksamheten och att öka servicen för att så många som möjligt ska känna sig nyttiga när de källsorterar.

Bildexemplet är två skyltar/etiketter som sitter på samma container. Ska medborgaren datera etiketterna med C-14 eller hur tänkte ni här, Borås Energi & Miljö? ;)